Sara Ali Khan

Actor

imdb
  • Birth name
  • Sara Ali Khan